راهنمایی آزمون

هر جواب صحیح دارای 10 امتیاز مثبت و هر جواب اشتباه دارای 5 امتیاز منفی میباشد


وقت آزمون به ازای 20 سوال به اندازه 20 دقیقه میباشد

سوالات هر گروه به صورت رندوم از میان 100 سوال بانک اطلاعاتی انتخاب می شود

برای شرکت در آزمون باید حتما ثبت نام کنید

سوالات به دو صورت مرحله ایی و ورقه ایی برگزار میشود
در آزمون مرحله ایی سوالات به صورت تکی به شما نمایش داده میشود و شما پس از پاسخ دادن به هر سوال
بعدی را مشاهده میکنید
در نوع ورقه ایی شما 20 سوال تستی را به صورت یکجا میتوانید مشاهده کنید و جواب بدهید