آزمون سفارشی

طراحی آزمون از شما

امنیت و سرعت

برگزاری آزمون از ما

ارایه آمار و نتایج

تنها چند ثانیه بعد از آزمون

Created with Rapha�l 2.1.0

آزمون ورقه ایی

در این نوع آزمون شما میتوانید هر 20 سوال آزمون را بصورت یکجا مشاهده کنید و بعد از پاسخگویی به اتمام آزمون اقدام فرمایید

Created with Rapha�l 2.1.0

آزمون مرحله ایی

در این روش برگزاری شما سوالات را بصورت تک مشاهده میکنید و بعد از پاسخگویی به هرسوال به سوال بعدی میروید

Created with Rapha�l 2.1.0

مدیریت آسان

بخش مدیریت آزمونر به گونه ای طراحی شده که امکانات زیاد باعث سردرگمی شما نمیشود.

امنیت

کلیه اطلاعات حساس بوسیله الگوریتمهای رمزنگاری نامتقارن یا بوسیله هش های قوی بصورت رمزنگاری شده در بانک اطلاعاتی نگهداری می شود

دموی اپ گوشی یاب آراد

فریم ورک پایه CSS سایت bootstrap.css

فریم ورک پایه جاوا اسکریپتی سایت jQuery

فناوری‌های سمت سرور در سایت

پایه سایت .NET Framework 4.x

موتور اصلی سایت ASP.NET MVC

بانک اطلاعاتی مورد استفاده SQL Server 2008

فناوری دسترسی به داده Entity Framework DF